Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Pěvecká a výtvarná soutěž

Dne 15. října se naše škola zúčastnila pěvecké a výtvarné soutěže v Opavě pořádané neziskovou organizací Eurotopia. Účasti předcházela příprava, hodnocení výkonů a vybírání soutěžících. Přes „šibeniční“ termín stihly soutěžící (ano, zúčastnila se jen děvčata) namalovat nádherné obrázky na téma „Pod noční oblohou“ a nacvičit zpěv písní.

V úterý 15. 10. vyrazily do Opavy soutěžící, tj výtvarnice šesťačky Adéla Tenglerová, Anežka Bajtková (ta se zúčastnila i pěvecké soutěže), Bibiana Sedláčková a Nikola Voženílková, a zpěvačky Aneta Szotkowská (8. A), Markéta Ambruzová (7. A) a Viktorie Švachová 6. B) doplněné dalšími šesťáky, kteří měli za úkol podporovat naše soutěžící, silně tleskat a povzbuzovat. V monumentálních prostorách kostela sv. Václava jsme prožili inspirativní dopoledne, prohlédli jsme si krásná výtvarná díla a se zpěváky jsme prožívali jejich vystoupení na pódiu. Podpořit nás přišla s kočárkem i paní učitelka Vladimíra Vašinková. I když jsme nedosáhli na medaile, máme spoustu inspirace do další práce.

Mgr. Blažena Wertichová, Mgr. Leon Vašinka