Po roce opět v Bradavicích

V pondělí 18. června se žáci čtvrté a páté třídy sešli na nástupišti 9¾, aby se společně vydali za dobrodružstvím, které na ně již v tajuplných Bradavicích čekalo. Radost dětí z toho, že se zase po roce opět sejdou se svými profesory, je nepopsatelná. Koleje Nebelvír, Havraspár, Zmijozel, Drakozor a Mrzimor se pustily do souboje se stoupenci zla. Čas byl neúprosný a bylo zapotřebí jednat rychle. Po padesáti letech byla opět otevřena Tajemná komnata a Zmijozelův dědic se snažil s pomocí hrůzostrašného stvoření likvidovat děti z nekouzelnických rodin.  Takto začala pro naše žáky – nyní už kouzelnické učně – série nečekaných dobrodružství. Neohroženě se vydali do zapovězeného lesa, aby získali co nejvíce indicií. V cestě jim stál hrozivý pavouk, který je spoutal svými neviditelnými pavučinami. Vysvobodit naše malé hrdiny mohlo pouze objetí paní učitelek. Nebudeme zastírat, že ty si to náramně užily. Na kouzelnické učně čekal také nepřehledný labyrint bradavických komnat a chodeb, kterým se mohli proplést pouze za pomocí zapamatování správných hesel. Takže si přísloví, co není v hlavě, je v nohách, někteří učňové vyzkoušeli na vlastní kůži. Odměnou za prožité útrapy jim byla balónková bitva. K překonání nepřítele však nestačila jen síla, ale bylo zapotřebí prokázat i moudrost a rozvahu. Při vědomostním kvízu se členové jednotlivých kolejí předháněli v míře svých znalostí. Během závěrečné etapové hry se jim podařilo projít kolem obávaného Chloupka a v dalším kole získat klíč, který je vpustil do Tajemné komnaty. Tam již na ně čekal děsivý bazilišek, ze kterého se čarodějům a čarodějkám podlamovala kolena. Z nadcházejícího souboje s tímto netvorem (ztvárněným paními učitelkami) jim vstávaly vlasy hrůzou na hlavě. I tentokrát dobro zvítězilo nad zlem, prokletý deník byl zničen a Ginny osvobozena.
Co vám budeme vykládat, zaznamenat všechna dobrodružství je nemožné. Nejdůležitější je přece jen prožitek, který si děti odvezly domů. Radost ve tvářích doplněná o slzy v očích napovídá, že se sem i v příštím roce rády vrátí.

Mgr. Klára Střížová, Mgr. Ludmila Volná a Mgr. Hana Grigorová