Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Poděkování rodičům, žákům, kolegům,…

Podivné období 2. pololetí školního roku 2019/2020, které všem přineslo situace nečekané a nechtěné, je u konce. Zpráva o uzavření škol přišla jako blesk z čistého nebe. Ve škole jsme se začali řídit úplně jinými pravidly, řešili jsme řadu nových situací a obvyklé věci se náhle staly nedostupnými. Na chodbách utichl jindy čilý ruch…
Všichni jsme prošli náročnou pracovní a životní zkouškou. Tím „všichni“ nemám na mysli jen pedagogy, ale také naše žáky, jejich rodiče i prarodiče.
Hned první den po uzavření škol jsme se museli rozhodnout, jak a co učit. Nikdo nevěděl, jak dlouho budou školy uzavřené, zda několik týdnů či měsíců. Začátek určitě nebyl jednoduchý ani pro vás, pro rodiče. K pracovní nejistotě často přibyla starost o zajištění doposud neznámé domácí výuky. Každý žák měl jiné podmínky pro vzdělávání na dálku. Někdo měl bezproblémové připojení k internetu, svůj počítač či jiné mobilní zařízení. Jiní se museli dělit o jeden počítač se sourozenci, mnohdy i s rodiči, internet byl a nebyl… Jsem si plně vědoma toho, že bez pomoci rodičů a prarodičů by distanční výuka nemohla probíhat tak, jak probíhala, a že mnozí rodiče byli z domácího vzdělávání unaveni a vyčerpáni.

Nabízí se často kladená otázka. Co nám toto období dalo?

  • Ukázalo se, že mnozí žáci, kteří se neradi projevují před spolužáky nebo se nechají kolektivem spolužáků snadno rozptýlit a mají ve škole horší známky, se v distanční výuce našli a dokázali se spolehnout hlavně sami na sebe.
  • Já jsem si opět potvrdila skutečnost, že mám ve škole skvělý tým lidí, kteří si umějí naslouchat a vzájemně si pomoci.
  • V neposlední řadě mně asi „všichni“ dáte za pravdu, že nejlepší přece jen bude učit se ve škole.

Mé upřímné poděkování patří žákům a samozřejmě rodičům, kteří se s plným nasazením zapojili do distančního vzdělávání, a také svým kolegům, kteří nenadálou situaci zvládli jako skuteční profesionálové.

Co si přát závěrem? Snad jen, aby nepřišla žádná další vlna této epidemie a školy se nemusely uzavírat… A také vám všem přeji pevné zdraví, klidné prožití letošní dovolené, která je určitě časem zaslouženého odpočinku k načerpání tolik potřebných sil a energie.

PaedDr. Ivana Pavlíková