Poděkování za projekt „Po škole v pohybu“

Tímto dopisem nám paní Ludmila Skálová ze Státního zdravotního ústavu poděkovala za účast na projektu „Po škole v pohybu“.

My ji tímto také děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou.

Kolektiv ZŠ Neplachovice

Dopis