VIII. A, VIII. B a návštěva Policie ČR v Opavě

Přestupek, trestný čin, přečin, zločin, zpronevěra, krádež, loupež, zvlášť závažný trestný čin…. Víte, co je co a jak se jich dopustíte? Popřípadě jak budete potrestáni? Tak tyto pojmy, otázky a situace k zamyšlení se v různých souvislostech a příkladech objevovaly při prezentaci, kterou naši osmáci absolvovali 10. a 11. prosince v budově Policie ČR v Opavě. Hlavním záměrem této akce bylo nejen získání informací a vědomostí o trestní odpovědnosti, ale zejména prevence trestního chování. Zanedlouho bude totiž všem osmákům 15 let a to je ta magická hranice spojená s trestní odpovědností nezletilých. Toto téma je sice učivem výchovy k občanství, ale uznejte sami…
Rozdíl je za prvé už v tom, že ve škole se informace dozvíte od učitele, kdežto na Policii ČR přijde opravdová policistka v opravdové policejní uniformě! Za druhé: prostředí ve škole je úplně jiné, než v budově této státní instituce. No a za třetí? Cely předběžného zadržení ve škole nemáme (bohužel nebo bohudík?), a málokomu se podaří si tyto prostory prohlédnout a vejít…! Pobyt v nich, i když jenom kratičký, v nás vyvolával velmi zvláštní pocity hraničící se strachem a úzkostí. Celá akce se řadí k těm zdařilým, protože si žáci odnesli nejen zajímavé informace, ale i představu o tom, co všechno by je čekalo, kdyby náhodou nebo úmyslně něco protizákonného vyvedli.

Mgr. Ivana Vaňková