Pomáháme zvířatům

Ve školním roce 2015/2016 proběhl projekt „Pomáháme zvířatům“. V září a říjnu děti sbíraly ve svém okolí kaštany a žaludy, které přinesly v listopadu k panu Frankovi. V každé třídě byli nejlepší sběrači oceněni a všichni zúčastnění dostali malou odměnu. Do projektu se aktivně zapojilo 28 žáků, kteří přinesli 348 kg kaštanů a 128 kg žaludů. Kaštany byly odvezeny do Býkova, kde se staly pochoutkou daňků, a žaludy obohatily jídelníček našich srnců a srnek.

Součástí projektu se stala beseda s myslivcem. V pondělí 1. 2. 2016 pan Radomír Frank děti seznámil s postupy myslivců při přikrmování zvěře, s různými typy krmelců a vhodnými druhy příkrmů. Poutavé vyprávění doplňovaly fotografie.

Žáci 1. třídy se ve čtvrtek 4. 2. 2016 zašli podívat do Heinzkeho lesíka na krmelec, který slouží jako zásobárna potravy pro zvířata z našeho okolí. V pátek si ho namalovali a obrázky si vystavili ve třídě.

 

Sběr kaštanů a žaludů – nejlepší sběrači

I. třída

Kaštany a žaludy
  1. Ťapťuchová Amálie
43 kg
  1. Warisch Lukáš
27 kg
  1. Gasiorková Vivien
22 kg

II. třída

Kaštany a žaludy
  1. Citronová Miroslava
50 kg
  1. Seipel Jiří
27,5 kg
  1. Voženílková Nikola
23 kg

 III. třída

Kaštany
  1. Dehnerová Natálie
50 kg
  1. Jurko Alexandr
50 kg
  1. Ambrůzová Markéta
45 kg

 Mgr. Ivana Kořistková