Pozvánka na ukázkové hodiny z anglického jazyka

Naše škola je zapojena do programu Erasmus +, který je spolufinancován Evropskou unií. V červnu 2019 nám končí projekt s názvem Cizí jazyky pro všechny. V rámci tohoto grantu vycestovaly dvě učitelky na mobilitu do zahraničí, kde se nejen zdokonalovaly v anglickém jazyce, ale také absolvovaly metodický kurz, který byl zaměřen na výuku anglického jazyka na prvním stupni. Vzhledem k diseminaci získaných znalostí pořádáme v týdnu od 8. do 12. dubna ukázkové hodiny výuky anglického jazyka včetně zájmových kroužků.

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou pozvali k návštěvě vyučovacích hodin. Byli bychom moc rádi, kdybyste do školy zavítali. Přesný rozpis naleznete v přiloženém plakátu.

Mgr. Klára Střížová

LogosBeneficairesErasmus+LEFT_CS