Prázdninové stavební úpravy ve škole

S posledním zvoněním na konci června ruch ve škole neutichl. Začala totiž rekonstrukce šaten, vestibulu a vstupního schodiště. Vybouráním starých a z bezpečnostních důvodů již nevyhovujících kovových kójí vznikl velký světlý prostor, na kterém po položení nových podlah stojí 252 krásně žlutých a oranžových skříněk, tzn. pro každého žáka samostatná skříňka. Ve vestibulu je také položena nová dlažba, i vstupní schodiště dostalo nový kabát.

Rekonstrukce šaten byla spolufinancována naším zřizovatelem, tj. obcí Neplachovice, dotačním programem Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 a částkou 200 000,- Kč nám přispěla obec Holasovice. Celková výše finančních prostředků na rekonstrukci šaten činila 809 145,- Kč, oprava vstupního schodiště se vyšplhala na cca 200 000,- Kč.

Škola je jako nová, ale stále je co zlepšovat. Připravuje se rekonstrukce školních dílen a keramické dílny. Tato rekonstrukce je ve fázi podání projektové žádosti v rámci 3. výzvy MAS Opavsko z Integrovaného regionálního operačního programu Vzdělávání 2017. Držte palce, ať nám žádost schválí!

Mgr. Renata Schreierová

 

Za skvělou spolupráci při rekonstrukci šaten děkuji paní starostce Daně Schreierové, obci Holasovice za finanční příspěvek, panu Daníškovi a panu Fojtíkovi za neúnavné pracovní nasazení, díky kterému jsme vše stihli do začátku nového školního roku. V neposlední řadě děkuji panu školníkovi a paním uklízečkám, poněvadž bez jejich pochopení a vstřícnosti by se stavební úpravy nemohly zdárně realizovat.

PaedDr. Ivana Pavlíková