Preventivní program Veselé zoubky

Děkujeme za „dm“ preventivní program Veselé zoubky. Prevence není nikdy dost, proto jsme preventivnímu programu věnovali více času než jednu vyučovací hodinu. Celkem to byla tři projektová dopoledne s žáky 1. třídy během měsíce března. Rádi bychom byli zařazeni do soutěže o zájezd na divadelní představení. Nejprve jsme se drželi doporučeného metodického plánu. Ovšem dětských otázek k péči o zuby bylo stále víc, dokonce i mých nápadů (ze strany učitelky), jak se prevenci věnovat napříč různými vyučovacími předměty, proto jsme se zoubkům věnovali celá tři vyučovací dopoledne. Program „Veselé zoubky“ se dětem líbil. Pohádku všichni hltali jedním dechem, protože každý prvňáček v naší třídě momentálně zažívá „trable s kývajícími se zoubky“. Výukové DVD bylo zábavné i poučné. Práce na interaktivní tabuli děti zaujala. Vyplňovaly úkoly o sto šest. Pracovní listy zvládli žáci na jedničku a věřím, že všechny koupelny v okolí ZŠ Neplachovice zdobí samolepky tohoto preventivního programu, ale také zubní kartáček, pasta i přesýpací hodiny. Děti měly radost z preventivní taštičky a jsem přesvědčena, že tato iniciativa přispěla ke zlepšení povědomí o správné péči o dětský chrup. Naši žáci museli samozřejmě také vyzkoušet, jak „chutná“ v pusince žvýkačka bez cukru. Nechali si to na dobu po obědě ve školní jídelně, kdy se uvolňují v ústech kyseliny, které snižují hodnotu Ph. Kdo by si chtěl pěstovat zubní kaz? Děti věří, že jim žvýkačka pomůže udržet zoubky zdravé. Jedno projektové dopoledne jsme věnovali technice čištění. Každý prvňáček si donesl svůj zubní kartáček. Největší odměnou je dětem především zdravý chrup

První projektové dopoledne – Prevence zubního kazu

1. Seznámení žáků s tématem, k čemu zoubky slouží, kdy se začínají prořezávat, k čemu je máme, jak rostou a co je zubní kaz.

2. Projekce filmu Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek.

3. Diskuze o pohádce, o tom, jak si správně čistit zuby, aby byly bez kazu, proč a jak často navštěvovat
zubního lékaře, zásady správné péče o zoubky.

4. Vyplnění pracovního listu, diskuze o správném stravování, o výběru vhodného kartáčku, o pitném režimu a neslazených nápojích.

5. Plnění zábavných úkolů a doplňovaček metodického programu pro interaktivní tabuli.

6. Rozdání samolepek do koupelny a dm preventivních balíčků „Veselé zoubky“

Druhé projektové dopoledne – Dopoledne se Zoubkovou vílou

1. Úvodní motivace: Kdo je Zoubková víla?
Vyprávěním pohádky o zubní/zoubkové víle se snažím žáky navnadit, aby si čistili zuby.

Kdo je zubní nebo zoubková víla?

Zubní/zoubková víla je pohádková bytost, která dává dětem výměnou za vypadlý zoubek dárek nebo peníze. Děti dají
svůj zoubek do krabičky/pytlíčku/ubrousku a večer vše dají pod polštář. V noci pak zoubková víla zoubek odnese a nechá jim místo něj odměnu. V některých zemích si přijde jen pro první vypadlý zoubek, jinde posbírá všechny zoubky.

Na co víla zoubky potřebuje?

Na internetu se například můžete dočíst, že zoubková víla potřebuje zoubky pro nové děti, staví si z nich zámek, dělá z nich perly, které dává do mušlí, zoubky recykluje, vyrábí vílí kouzelný prášek apod. Existují i webové stránky a Zoubková víla se objevuje také na sociální síti, dá se tam sehnat i kouzelný pytlíček s vaším jménem a doručí ho víla Poštulka. Existuje také zoubková pohotovost pro případ, že pytlíček ještě nemáte.

2. Motivační video: Zoubečková víla – Prasátko Pepa

3. Český jazyk: práce ve skupinkách se skládací abecedou, skládání slov a vět, dále tvořivé práce s textem, čtení s porozuměním.

4. Matematika: vyplňování pracovního listu se Zoubkovou vílou, příklady na porovnávání čísel, sčítání a odčítání v oboru 0-20.

5. Prvouka: téma správná zdravá výživa, péče o zdraví, denní režim, pitný režim, jak se vyhýbat sladkostem mezi jídly, neslazené nápoje. Práce ve skupinkách: vystřihování a lepení zdravé stravy na výkres do denního režimu.

6. Výtvarná výchova: kresba zářivého úsměvu, lepení (nejen) zdravých zoubků, zhotovení usměvavého a mračícího se zoubku. Vystřihování a lepení potravin z časopisů, které jsou zdravé a nezdravé (které zubům škodí).

Třetí projektové dopoledne – Zuby stokrát jinak

Motivační poslech četby: pohádka O dvou doktorech z knihy Nedokončené pohádky. Děti mají za úkol vymyslet závěr pohádky podle vlastní fantazie. Nakonec se dozvědí závěr podle autora.

1. Čtení: dokončení pohádky (nejlepší čtenáři, pozorné a plynulé čtení), poté diskuze o lékařských prohlídkách, o doktorech, zubních lékařích, zdravotních sestřičkách, okrajově o pojmech dentální hygienistka, zubní instrumentářka a stomatologie.

2. Český jazyk: vyplňování pracovního listu, ve kterém se budou hledat rozdíly na obrázcích s tématikou zubu, kartáčku… Úkoly typu, která slova začínají na určitou hlásku, umět najít chyby v textu, opravit je a správně přepsat psacím písmem do sešitu.

3. Ukázka knih pro děti o tématice zubů:

  1. díl knihy O zubních skřítcích
  2. díl knihy O zubních skřítcích a Malé víle

O zubních skřítcích a Malé víle
Pohádkový příběh je pokračováním pohádky O zubních skřítcích, která byla zaměřena na vznik zubního kazu. O zuby nepřicházíme pouze zubním kazem, ale i díky parodontóze. Z tohoto podnětu vznikla pohádka další a to O zubních skřítcích a Malé víle zabývající se zánětem dásní, který se projevuje jejich krvácením. Neléčený zánět dásní může přejít v parodontózu s následkem ztráty zubů.

O zubních skřítcích
Pohádkový příběh zubních skřítků, víly, zlých bacilů, holčičky a její maminky vysvětluje princip vzniku zubního kazu, jeho příčiny, nápravu a hlavně jeho prevenci. Zubní skřítkové figurují jako strážci holčiččiných zubů. Holčička zprvu o své zoubky svědomitě pečuje, až jednoho dne pečovat přestane. V tu chvíli se zlí bacili, jakožto původci zubního kazu, dají do práce a způsobí holčice v zubu díru, zubní kaz. Skřítkové jsou bezradní a zavolají na pomoc zubní vílu, která svým kouzlem nechá zdát holčičce sen o jejím zkaženém zoubku. Na závěr brožury je připraveno pár testů, na kterých si mohou děti zopakovat nové znalosti, je zmíněno o fluoridech, technice čištění zubů a pomůckách orální hygieny.
Ukázka z druhého dílu „O zubních skřítcích a Malé víle“: V lese, daleko od lidí, žije Zubní víla. A protože je to víla zubní, má na starosti zoubky všech dětí na světě. Sama by ale každičký zoubek nestihla uhlídat, proto má spousty pomocníků, kterým se říká zubní skřítci. Spolu s ní žijí v kouzelném lese v domečku z listí a větviček… Zrodila se nová víla. Byla to její sestra Malá víla Dásnička. Byla tak maličká a tak křehoučká. Snad ani kouzlit nemůže! Malá víla otevřela své krásné modré oči, podívala se na skřítka, který se na ni udiveně díval. Ten se hned nadechl a vypověděl vše o nemocných Denisčiných dásních…

4. Pracovní činnosti: práce ve skupinkách s plastelínou. Modelování úst a zubů. Jiná skupinka má za úkol vytvořit dětský chrup za pomoci bílých bonbónků- kostiček.

5. Technika čištění vlastních zoubků: každý prvňáček si donese svůj zubní kartáček a budeme zkoušet správnou techniku. To bude dobrodružství a hodně „veselých zoubků“.

Mgr. Martina Mrkvanová