Příliš mnoho vjemů?

Teplé počasí přimělo naše čtvrťáky, aby pokračovali ve své cestě za získáním průkazu cyklisty. Proto se v pátek 29. dubna vydali na dopravní hřiště Střediska volného času Méďa v Krnově, aby se pokusili teorii, kterou nasáli do hlavy během šestnácti vyučovacích hodin dopravní výchovy, aplikovat v praxi. Ukázalo se, že vědomosti je třeba doplnit o pravidelný trénink, soustředění a odhodlání. Sledovat souběžně pokyny svislého značení, vodorovného značení a paní lektorky není jen tak. Co si počít, když se přidají světelné i akustické signály? Přičteme-li k tomu minimálně ze dvou stran řítící se spolužáky na kolech, je o napínavé okamžiky postaráno. Sami žáci uznali, že chybami se člověk učí. Takže s vervou sobě vlastní projížděli hřiště křížem krážem, dokud se jim nepodařilo předvést tzv. čistou jízdu. Nebo alespoň vzdáleně skoro čistou. Získání nové dovednosti vyžaduje cvik, a proto se už teď naši malí skorocyklisté těší na další trénink.

Mgr. Ludmila Volná