Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Příprava na pasování…poprvé

Knihovna Holasovice připravila pro naše prvňáčky Pasování na Rytíře řádu čtenářského. Takové pasování není jen tak, proto teď žáci první třídy chodí na pravidelné návštěvy knihovny, kde se na pasování připravují. V pondělí 18. 2. byli prvňáčci v knihovně poprvé. První návštěva byla spojená s pohádkou Tři oříšky pro Popelku. Paní knihovnice si pro děti připravily úkoly, které se týkaly této pohádky. Žáci si pohádku nejdříve poslechli, poté ji museli sami, za pomoci obrázků, převyprávět. Nakonec na děti čekal náročný úkol, ve kterém musely obkreslit, vystřihnout a nalepit obrázek tří oříšků. Všichni žáci pilně pracovali, aby výsledná pohádková knížka, kterou jim paní knihovnice slíbila, byla co nejkrásnější.

Mgr. Michaela Špičáková