Probouzíme lásku k hudbě

Jakýkoliv zájem či zálibu můžeme u dětí probudit a rozvíjet nejlépe vlastním příkladem. Je dobré umět jim pomoci zorientovat se v množství nabídek v oblasti zájmové činnosti a následně je i správně motivovat. Ne každému je toto dáno. Učitelka hudby, paní Hana Zechová, je však člověkem na svém místě. Co vše hudba přináší a jak nás může obohatit, ukázala dětem prvního stupně na výchovném koncertu v naší škole. Pro děti to bylo o to zajímavější, že šlo o ukázku pojatou zábavnou formou a to v  podání nejen paní učitelky, ale především dětí, které k ní na hodiny hudby docházejí. Mnohé z nich jsou nebo byly žáky naší školy. Děti se tak mohly seznámit s kouzlem zvuku klavíru, saxofonu, trubky, zobcové flétny, akordeonu. A věřte, že při zpěvu Tomáše Schreiera naskakovala nám dospělým husí kůže. Paní učitelce i jejím žákům patří zasloužené poděkování.

Iveta Johnová