Projektový den s iPady

Během dalšího projektového dne páťáci propojili informační technologii s literárními pojmy. Pomocí aplikace Decide Now si kluci „vytočili“ své parťačky, se kterými po celý den spolupracovali. Dvojice byly vytvořeny, školní tablety rozdány, mohli jsme se tedy pustit do práce. Pod QR kódy bylo ukryto pět úkolů. Žáci hledali na internetu literární pojmy a vlastními slovy vytvářeli prezentaci v aplikaci Book Creator. Využívali stahované obrázky z internetu, vlastní fotografie a nahrávání záznamu. Komunikace se svým partnerem byla samozřejmostí, protože výstup byl vždy za dvojici. Následná prezentace vytvořených prací přes Apple Tv neboli zrcadlení byla pro děti odměnou za jejich skvěle odvedenou práci. Žáci po celou dobu pracovali velmi aktivně a horlivě, dokonce nevnímali ani zvonění na přestávku. Potěšilo mě nadšení žáků a jejich výsledné práce, což lze shlédnout ve vytvořeném videu. Myslím si, že využití tabletů ve výuce je správný krok a již se těšíme na další aktivity.

                                               Mgr. Klára Střížová a páťáci