Průběh zápisu do 1. třídy, seznam přijatých uchazečů

V letošním školním roce nastala v organizaci zápisů do 1. tříd změna. Zápisy se nekonaly od 15. ledna do 15. února příslušného školního roku, ale až od 1. do 30. dubna. V naší škole jsme budoucí prvňáčky přivítali 6. dubna 2017. V doprovodu svých rodičů, ale i prarodičů, přišlo k zápisu 30 dětí. O pohodový průběh zápisu se zasloužily paní učitelky 1. stupně – Mgr. Tereza Pethsová, Mgr. Ivana Kořistková, Mgr. Hana Grigorová, Mgr. Klára Střížová, Mgr. Ludmila Volná a vedoucí učitelka mateřské školy Lenka Gorčicová. Dárečky pro budoucí prvňáčky připravily paní vychovatelky Marie Černohorská a Zdeňka Bolíková. Za skvělou organizaci zápisu patří paním učitelkám a vychovatelkám mé velké poděkování. Pro děti měly paní učitelky připraveny aktivity, jejichž zvládnutí přispívá ke zdárnému nástupu do 1. třídy. Děti kreslily, počítaly, poznávaly barvy a základní geometrické tvary, přednesly básničku či zazpívaly písničku nebo pověděly něco zajímavého o sobě. Po celou dobu zápisu je provázela postavička oblíbeného Krtečka.

Pro budoucí prvňáčky připravujeme tzv. „Školičky“. Při těchto setkáních děti poznají prostředí základní školy, prohlédnou si třídy, jídelnu i školní družinu, vyzkoušejí si také práci v lavicích, seznámí se s novými kamarády a poznají svou paní učitelku. Informace o organizaci Školiček obdrželi rodiče u zápisu, rovněž budou zveřejněny na webových stránkách školy a v příslušných mateřských školách. Těšíme se na viděnou!

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Neplachovice, okres Opava, příspěvkové organizace, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace od 1. 9. 2017.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

Registrační číslo Výsledek řízení   Registrační číslo Výsledek řízení
1. 75/2017 přijat/a 16. 90/2017 přijat/a
2. 76/2017 přijat/a 17. 91/2017 přijat/a
3. 77/2017 přijat/a 18. 92/2017 přijat/a
4. 78/2017 přijat/a 19. 93/2017 přijat/a
5. 79/2017 přijat/a 20. 94/2017 přijat/a
6. 80/2017 přijat/a 21. 95/2017 přijat/a
7. 81/2017 přijat/a 22. 96/2017 přijat/a
8. 82/2017 přijat/a 23. 97/2017 přijat/a
9. 83/2017 přijat/a 24. 98/2017 přijat/a
10. 84/2017 přijat/a 25. 99/2017 přijat/a
11. 85/2017 přijat/a 26. 100/2017 přijat/a
12. 86/2017 přijat/a 27. 101/2017 přijat/a
13. 87/2017 přijat/a 28. 102/2017 přijat/a
14. 88/2017 přijat/a 29. 103/2017 přijat/a
15. 89/2017 přijat/a 30. 104/2017 přijat/a

Datum zveřejnění: 10. 4. 2017                                                                               

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy