Průběh zápisu do 1. třídy, seznam přijatých uchazečů

Po dvou letech, kdy nebylo možno z důvodu pandemických opatření realizovat zápisy s osobní přítomností dětí, jsme mohli budoucí prvňáčky konečně přivítat se vším, co k zápisu do 1. třídy patří. Zápis se konal hned první možný den určený k zápisu do 1. tříd, tedy 1. dubna 2022.  V doprovodu svých rodičů přišlo k zápisu 23 dětí. O pohodový průběh zápisu se zasloužily paní učitelky 1. stupně – Mgr. Hana Grigorová, Mgr. Magda Krupová, Mgr. Tereza Pethsová, Mgr. Klára Střížová, Mgr. Michaela Špičáková, Mgr. Ludmila Volná, paní asistentka Lenka Havlásková a vedoucí učitelka mateřské školy Lenka Gorčicová. Dárečky pro budoucí prvňáčky připravily paní vychovatelky Stanislava Čechová, Iveta Johnová a Jana Lhotská. Za skvělou organizaci zápisu patří paním učitelkám a vychovatelkám mé velké poděkování. Pro děti měly paní učitelky připraveny aktivity, jejichž zvládnutí přispívá ke zdárnému nástupu do 1. třídy. Děti kreslily, počítaly, poznávaly barvy a základní geometrické tvary, přednesly básničku či zazpívaly písničku nebo pověděly něco zajímavého o sobě.

Pro budoucí prvňáčky připravujeme tzv. „Školičky“. Při těchto setkáních děti poznají prostředí základní školy, prohlédnou si třídy, jídelnu i školní družinu, vyzkoušejí si také práci v lavicích, seznámí se s novými kamarády a poznají svou paní učitelku. Informace o organizaci Školiček obdrželi rodiče u zápisu, rovněž budou zveřejněny na webových stránkách školy a v příslušných mateřských školách. Těšíme se na viděnou!

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Neplachovice, okres Opava, příspěvkové organizace zveřejňuje pod přidělenými registračními čísly seznam uchazečů o základní vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace od 1. 9. 2022.

Seznam uchazečů pod přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče:

Registrační číslo Výsledek řízení
1. 61 přijat/a
2. 62 přijat/a
3. 63 přijat/a
4. 64 přijat/a
5. 65 přijat/a
6. 66 přijat/a
7. 67 přijat/a
8. 68 přijat/a
9. 69 přijat/a
10. 70 přijat/a
11. 71 přijat/a
12. 72 přijat/a
13.  73  přijat/a
14. 74 přijat/a
15. 75 přijat/a
16. 76 přijat/a
17. 77 přijat/a
18. 78 přijat/a
19. 79 přijat/a
20. 80 přijat/a
21. 81 přijat/a
22. 82 přijat/a
23. 83 přijat/a

 

Datum zveřejnění: 4. 4. 2022

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy