Průběh zápisu do 1. třídy, seznam přijatých uchazečů

Budoucí prvňáčky jsme přivítali 4. dubna 2019. V doprovodu svých rodičů, ale i prarodičů, přišlo k zápisu 26 dětí. O pohodový průběh zápisu se zasloužily paní učitelky 1. stupně – Mgr. Ivana Kořistková, Mgr. Tereza Pethsová, Mgr. Ludmila Volná, Mgr. Hana Grigorová, Mgr. Klára Střížová, Mgr. Michaela Špičáková a vedoucí učitelka mateřské školy Lenka Gorčicová. Dárečky pro budoucí prvňáčky připravily paní vychovatelky Miluše Košinarová, Iveta Johnová a Jana Lhotská. Za skvělou organizaci zápisu patří paním učitelkám a vychovatelkám mé velké poděkování. Pro děti měly paní učitelky připraveny aktivity, jejichž zvládnutí přispívá ke zdárnému nástupu do 1. třídy. Děti kreslily, počítaly, poznávaly barvy a základní geometrické tvary, přednesly básničku či zazpívaly písničku nebo pověděly něco zajímavého o sobě.

Pro budoucí prvňáčky připravujeme tzv. „Školičky“. Při těchto setkáních děti poznají prostředí základní školy, prohlédnou si třídy, jídelnu i školní družinu, vyzkoušejí si také práci v lavicích, seznámí se s novými kamarády a poznají svou paní učitelku. Informace o organizaci Školiček obdrželi rodiče u zápisu, rovněž budou zveřejněny na webových stránkách školy a v příslušných mateřských školách. Těšíme se na viděnou!

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Neplachovice, okres Opava, příspěvkové organizace zveřejňuje pod přidělenými registračními čísly seznam uchazečů o základní vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace od 1. 9. 2019.

Seznam uchazečů pod přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče:

Registrační číslo Výsledek řízení   Registrační číslo Výsledek řízení
1. 49/2019 přijat/a 16. 62/2019 přijat/a
2. 50/2019 přijat/a 17. 63/2019 přijat/a
3. 51/2019 přijat/a 18. 64/2019 přijat/a
4. 52/2019 přijat/a 19. 65/2019 přijat/a
5. 53/2019 přijat/a 20. 66/2019 přijat/a
6. 54/2019 přijat/a 21. 67/2019 přijat/a
7. 55/2019 přijat/a 22. 68/2019 přijat/a
8. 56/2019 přijat/a 23. 69/2019 přijat/a
9. 57/2019 přijat/a 24. 70/2019 přijat/a
10. 58/2019 přijat/a 25. 71/2019 přijat/a
11. 59/2019 přijat/a 26. 72/2019 přijat/a
12. 60/2019 přijat/a 27. 73/2019 přijat/a
13. 61/2019 přijat/a 28. 74/2019 přijat/a

Datum zveřejnění: 8. 4. 2019

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy