Rekonstrukce školních dílen

Školní dílny nebyly doposud modernizovány, byly zastaralé, zcela nevyhovující současným požadavkům na výuku pracovních činností. Dílny neodpovídaly technologickým požadavkům současné doby, chybělo zde jakékoli moderní technické vybavení pro interaktivní výuku a získávání pracovních dovedností a uplatnitelných zkušeností. I když bylo stávající vybavení funkční, žáci neměli možnost vyzkoušet si nové pomůcky a vybavení, se kterými se dnes mohou setkat při technické přípravě nebo zpracování materiálů. Vybavení keramické dílny vzniklo z nepotřebného a zastaralého školního nábytku, starých regálů a skříní. Kabinet byl spíše nepřehledným skladem pomůcek, modelů, výrobků, nástrojů a nářadí. Chyběl zde funkční nábytek (úložné prostory, odkládací plochy), které dávají smysl tomuto prostoru mezi dílnami.
Rekonstrukce dílen a kabinetu řešila elektroinstalaci, výměnu potrubí studené vody a kanalizačního potrubí, nové kabeláže, novou zdravotechniku, novou podlahu a kompletaci elektroinstalace (svítidla, zásuvky, detektory) a to ve všech třech řešených místnostech (2 dílny a kabinet). Cílem těchto úprav je odpovídající stavební stav učeben před montáží nábytkového vybavení a umístění nového nástrojového vybavení. Nové elektro nářadí a stroje vyžadují odpovídající elektrorozvody. Obě dílny musí vyhovovat z bezpečnostního hlediska. Nákup schodolezu řeší bezbariérový přístup do dílen od vstupu a k toaletám.
Nově pořízené technologie do školní dílny umožní žákům bližší přístup k moderním a inovativním technologiím. Žáci si je budou moci vyzkoušet a naučit se je obsluhovat, včetně základního ovládaní CNC strojů, tvoření programů pro ovládání strojů, simulaci obrábění aj. Dále si budou moci osvojit postupy pro tvorbu modelů v různých softwarech pro rozdílné technologie, a to pro 3D tiskárnu, CNC frézky a CNC laserové vypalovačky. Toto vybavení bude přínosem pro technické předměty a může být motivací žáků v jejich dalším vývoji a výběru povolání.

PaedDr. Ivana Pavlíková

Název projektu: Infrastruktura pro polytechnickou výchovu v ZŠ Neplachovice

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006085

IROP_CZ_RO_B_C RGB