Rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu A

V rámci tohoto projektu proběhla rekonstrukce sociálního zařízení pro dívky v pavilonu A. Součástí projektu bylo vybudování bezbariérového WC v 1 NP. Byla provedena celková rekonstrukce odpadů, vodovodů a elektroinstalace včetně nového obložení těchto sociálních zařízení.

Poskytovatelem dotace byl Moravskoslezský kraj v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“.

Celkové náklady rekonstrukce představovaly 782 788 Kč, z toho dotace činila 250 000 Kč.

Dana Schreierová, starostka obce Neplachovice

Původní stav:

Současný stav: