Rizika internetu a komunikačních technologií – beseda pro žáky a rodiče

V úterý 10. 4. 2018 přijel do naší školy Mgr. Lukáš Látal ze společnosti NEBUĎ OBĚŤ, aby žáky VI. A a VI. B seznámil se základními riziky internetu a komunikačních technologií. Program vedl odlehčenou formou, pro žáky snadno přístupnou, nenásilnou, vyhýbal se zbytečnému strašení, poučování. Děti byly vtaženy do skutečného příběhu oběti kyberšikany, sextingu a šikany – dívky Amandy Tood. Příběh začíná nevinně – Amanda umístila na internet svou „lechtivou“ fotku – končí však tragicky. Lektor vedl žáky k tomu, aby sami navrhovali správná řešení, zapojoval je aktivně do příběhu, aby získali kompetence k řešení krizových situací i schopnost empatie a pomoci potencionálním obětem kyberšikany. Na konci lekce děti podepsaly „Smlouvu proti kyberšikaně“, jejíž jednotlivé body si předem samy odsouhlasily. Smlouvu si vyvěsily ve svých třídách.

Body smlouvy:

  1. Neposílám nahé fotky.
  2. Ověřuji si identitu přátel.
  3. Nepřidávám si cizí uživatele.
  4. Nenechám se manipulovat.
  5. Mám silné heslo.
  6. Když mám problém, nebojím se svěřit.
  7. Nepodporuji agresory, zastávám se obětí.

Odpoledne byl pan Látal připraven odpovídat na dotazy rodičů. Jejich účast na besedě byla velmi nízká, což nás mrzí, protože rodiče hrají důležitou roli v korekci virtuálního života dítěte i vzoru v užívání moderních technologií. Přítomné rodiče lektor seznámil s riziky komunikačních technologií, ale především se způsoby prevence a práce s ohroženým dítětem. Také odpovídal na jejich dotazy.

     Mgr. Renata Schreierová, školní metodička prevence