Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020

Způsob hodnocení na vysvědčení upravuje nová vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Vyhláška stanoví dvě základní věci. Jednak stanoví, z jakých podkladů se vychází při hodnocení žáků na vysvědčení, a jednak řeší případné rozpory mezi pravidly školního řádu a pravidly nově nastavenými vyhláškou (počet nutných známek pro hodnocení na vysvědčení, počet písemných výstupů, počet prací žáků atd.). Pokud by tyto principy byly v rozporu s vyhláškou, tak se tyto principy ve školním řádu neuplatní.

Platí, že vyhláška se používá přednostně, má silnější právní účinnost, takže není nutné, aby škola kvůli ní měnila školní řád.

Při hodnocení žáků na vysvědčení na konci druhého pololetí se zohlední mimořádná opatření. Jde především o to, že nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento rok. Dále nebylo možné hodnotit naplnění všech výstupů, které jsou stanovené ve školním vzdělávacím programu. Z povahy omezení nelze hodnotit podle stejných měřítek, podle stejných kritérií jako v prvním pololetí, nebo podle toho, co mají školy nastavené ve školním řádu pro svůj běžný provoz.

V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

  1. Z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žáci docházeli prezenčně do školy, tedy do 10. března. Uvedené podklady představují základ pro hodnocení žáků, které škola použije.
  2. Podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy.
  3. Podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

PaedDr. Ivana Pavlíková