Šelmy

Posílit informace nabyté ve výuce jsme se vydali do Opavy. Právě v těchto dnech proběhl na Slezské univerzitě festival přírodovědných filmů s názvem Nechme se překvapovat. V rámci tohoto festivalu jsme se s žáky devátých tříd zúčastnili krátkého workshopu Hospodáři, přednášky a filmu Šelmy v krajině a besedy na téma Malé šelmy. Workshop byl zaměřen na vodu v krajině a její rozdílné chování k přírodní a kulturní krajině. Následná přednáška nás obohatila o informace ze života velkých šelem v naší zemi a aby malé šelmy nezůstaly v pozadí, pokračovala beseda na toto téma. Velice zajímavé povídání o mývalech, kunách, lasičkách nebo jezevcích bylo doplněno o skutečné lebky, kožešiny nebo vycpané preparáty. Věřím, že jiná forma ,,výuky“ žáky obohatila a oprášila učivo z let dřívějších.

Mgr. Radek Hnilica, Mgr. Jana Divilová