Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Setkání s Mikulášem

V dnešním světě, který je zahlcen komunikačními kanály nejrůznějšího druhu, zapomínáme na kontakt osobní. Naši žáci z druhé a čtvrté třídy se tomuto aktuálnímu trendu nepodrobili a vydali se v úterý 4. prosince do polského města Prudnik. Byli totiž v rámci česko-polské spolupráce již podruhé přizváni k oslavě pořádané svatým Mikulášem. Nenechte se zmýlit, jazyková bariéra je neodradila, jelikož se paní vychovatelka Košinarová společně s paní učitelkou Kořistkovou a s paní učitelkou Volnou chopily rolí překladatelek. Paní Zima tedy mohla bez obav vyzvat děti z Čech i z Polska ke zpěvu a tanci. Svatý Mikuláš pak všechny přítomné odměnil krásnými dárky. Bylo radostné vracet se s vědomím, že zábava spolu s nově nabytým přátelstvím neznají hranice.

Mgr. Ludmila Volná