Školní akademie a zahájení sportovní sezóny s TJ Sokol Neplachovice

Poslední týdny žila naše základní a mateřská škola nejen výukou a školními povinnostmi, ale také přípravami na školní akademii: nápady, zkoušky, úpravy programu, generálka v pátek… Nadcházející akci vnímali snad všichni, kdo mají ve svém okolí dítě školou povinné ☺. Společně s dětmi jsme napjatě vyhlíželi neděli 26. 5. 2019.  Počasí nám přálo, a tak jsme si na střelnici ve sportovním areálu užili nádherného slunečného odpoledne. O opravdu pestrý kulturní program se zasloužilo bezmála 230 účinkujících dívek a chlapců naší MŠ a ZŠ Neplachovice a stojí zato jej připomenout.

 1. Tanec Girls – kroužek rytmiky
 2. Úvodní slovo ředitelky školy a představitele TJ Sokol
 3. Vystoupení dětí MŠ – Pohádka, Myší taneček
 4. Tanec na píseň z muzikálu Pomáda – 1. třída
 5. Zumba pro děti  – 2. třída
 6. Třetí třída má talent – 3. třída
 7. Scénka sluchátko na drátě – 4. třída
 8. Operka O Budulínkovi – 5. třída
 9. Píseň Kozel – školní družina, kytarový doprovod Luděk Pater
 10. Akvabely na suchu – 9. třída
 11. Chvilka pro reklamu – 6. A třída
 12. Gymnastika – žákyně 2. stupně
 13. Latinskoamerické tance  – Veronika Schreierová, Adéla Tenglerová, Kateřina Kořistková, Stela Bucháčková, Kateřina Quisová a  Jan Olšar
 14. Scénka se zpěvem Barbora píše z tábora – 6. B třída
 15. Přednes z fejetonu  Sběratel – Tereza Bilíková (6. B), Kateřina Kořistková (6. A)
 16. Scénka Lyžák – 7. B třída
 17. Tanec Tenkrát na západě – 8. třída
 18. Piráti z Karibiku: Nela Dehnerová – hra na klávesy, Monika Matoušková – hra na housle
 19. VeSmíru: Tomáš Schreier – zpěv
 20. Písně Perfect, Skořápky ořechů a Na severu – pěvecký sbor

Hudební doprovod: Monika Matoušková, Karolína Fiedlerová, Nela Dehnerová, Luděk Pater, Mgr. Leon Vašinka, Mgr. Vladimíra Vašinková

Kulturním program uváděly Aneta Szotkowská a Julie Vávrová

Dramaturgie: Mgr. Blažena Wertichová

Velké profesionální pódium, zázemí, prostředí střelnice a připravené občerstvení vytvořily velmi příhodnou kulisu a celá akce se nesla v duchu malého kulturního festivalu. Víceúčelové hřiště a sportovní areál pak poskytly zázemí pro hry a sportovní aktivity až do večerních hodin.  Odhadujeme, že přítomno bylo přibližně 600 návštěvníků a účinkujících, a doufáme, že si všichni přítomní školní akademii a zahájení sportovní sezóny užili a odcházeli domů obohaceni o nejeden zážitek.

Uznání zaslouží především všichni vystupující včetně učitelů a vychovatelů, kteří se přípravě vystoupení pečlivě věnovali. Děkujeme za podporu Sdružení rodičů školy, obci Neplachovice, obci Holasovice a Hasičům Neplachovice. Velké poděkování patří členům a příznivcům TJ Sokol, kteří se postarali o organizaci a průběh akce.

Sportu zdar, Ing. Karel  Baran