Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019

Školní rok uběhl jako voda a naši žáci si na letní prázdniny opět odnášejí spoustu zážitků z pestrých školních akcí, které prožili spolu se svými učiteli a spolužáky. Na konci školního roku se  hodnotí výsledky celoroční práce žáků. Jsem ráda, že pochvaly a ocenění mnohonásobně převyšují kázeňská opatření. Třídní učitelé navrhli za vzornou reprezentaci školy 13 žáků na pochvalu ředitelky školy. Jsou to: Aneta Szotkowská (7. A), Alexandr Fojtík (7. B), Julie Vávrová (7. B), Aneta Holíková (8. třída), Kristýna Silberová (8. třída), Vendula Silberová (8. třída), Vendula Bokischová (9. třída), Nela Dehnerová (9. třída), Karolína Fiedlerová (9. třída), Nela Hřivnáčová (9. třída), Eliška Matoušková (9. třída), Monika Matoušková (9. třída) a Pavlína Podlovská (9. třída). Výborných žáků je daleko více, svědčí o tom i skutečnost, že na konci tohoto pololetí bylo uděleno 108 pochval třídního učitele. Všem těmto žákům gratuluji. Třídní učitel Radek Hnilica ocenil výše jmenované žákyně 9. třídy také medailí „Vynikající žák školy“.
V závěru slavnostního ukončení školního roku se žáci 9. třídy rozloučili se všemi vyučujícími a při posledním vstupu do budovy základní školy je doprovodili prvňáčci.
Milí deváťáci, přeji vám do další etapy vašeho života jen to nejlepší, držte se, i když život nemá zábradlí. Mnoho štěstí! Krásné prázdniny všem a v září na shledanou!

PaedDr. Ivana Pavlíková