Sobotní slavnost

V sobotu 10. června 2017 se konaly oslavy 760 let od první písemné zmínky o obci Neplachovice a 40 let od otevření nové budovy školy. Dopoledne probíhal Den otevřených dveří v základní škole. Zájem o prohlídku školy předčil naše očekávání, o čemž svědčí doložené fotografie.
Odpoledne pokračovala slavnost na školním hřišti, v zámeckém parku a v prostorách zámku. Naše škola zajišťovala po celé odpoledne (14 – 18 hodin) kulturní program na pódiu za budovou školy. K tomuto úkolu jsme přistupovali velmi zodpovědně. Aby byl program opravdu reprezentativní, pozvali jsme hudební a taneční soubory z Opavy, do kterých docházejí i děti z naší školy – stepařky PULS, mažoretky AMA, Taneční a sportovní klub Opava a cimbálovou kapelu Opavští GIZDI.
Ale ani naši žáci se nechtěli nechat zahanbit, a tak několik měsíců probíhalo nácvik, při němž jsme si užili mnoho radosti, starostí, legrace, ale hlavně tvrdé práce. Výsledek jste mohli zhlédnout na školním hřišti po slavnostním zahájení a projevech významných hostů. Pozorným divákům určitě neuniklo, jak máme zdatné hudebníky – kytaristky, klavíristky, houslistku, flétnistky a zpěváky. Ukázalo se, že naše děti jsou pohybově nadané – úžasné gymnastky, tanečnice z rytmiky nebo z dívky z osmičky s tanečníkem v čele! Děti si umí udělat legraci také samy ze sebe – viz vystoupení čtvrťáků předvádějících jejich školní den, páťáků s Popelkou, Bavidláků s parodií na Zlaté slavíky. Roztomilé i překvapivé bylo vystoupení těch nejmenších z mateřské školy. Všichni vystupující se snažili ze sebe vydat to nejlepší, i když se museli potýkat s mnoha problémy – od malého rozměru pódia přes potíže se zvukovou aparaturou až po velmi nepříjemné rozmary počasí. Tyto okolnosti způsobily, že někteří účinkující museli svá vystoupení vzdát. Přesto doufáme, že každý divák našel něco málo, co jej potěšilo, což bylo naším cílem.

Mgr. Blažena Wertichová