Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Soptík ve ŠD

Druhý týden v červnu jsme ve školní družině ukončili celoroční prevetivní program „Soptík“.  Děti z I. oddělení navštívily místní hasiče, kteří měli pro ně nachystaný bohatý program. Připomněli jsme si, co jsme se za celý rok naučili: jak reagovat u požáru, kam zavolat o pomoc, jak se chovat, abychom předcházeli požáru… A protože venku bylo velmi teplo, nesměla chybět zábava s vodou. Trefit se vodou z hadice na cíl není vůbec jednoduché. Děti musely vodu pumpovat tak, aby z hadice stříkala. Byly šikovné, všichny to zvládly. A co když nemáme hadice, vodovod nebo hasicí přístroj a jsme blízko řeky? To si také vyzkoušely. Udělaly dlouhý řetěz od řeky k „požáru“ a různými nádobami si posílaly vodu, dokud nenaplnily sud. Bylo to velmi namáhavé a všichni zjistili, že to vůbec není jednoduché. Nakonec hasiči zapojili velkou hadici do hydrantu a ukázali dětem sílu vody… Na závěr všechny děti postříkali, což bylo super osvěžení v horkém letním dni.
Děkuji manželům Čechovým a dobrovolným hasičům za celoroční spolupráci a paní Čechové za její přínosné návštěvy u nás v družině.

                                                                                                                                 Miluše Košinarová