Soptík ve školní družině

Projekt Soptík pokračoval ve školní družině dalšími dvěma schůzkami. První proběhla v herně, kde nás paní Čechová učila topografické značky. Po seznámení se se značkami si děti měly za úkol vymyslet příběh, do kterého postupně všechny značky zakomponovaly. Děti byly vtipné, některé příběhy nás rozesmály.
A protože přišlo jaro, druhá schůzka se uskutečnila venku na školním hřišti. Tam jsme se učili vázat uzly, které hasiči používají při různých záchranných akcích – tesařský, zkracovačka, plochý uzel aj. Ještě že se nám děti to lan nezamotaly! Na závěr jsme si vyzkoušeli pořadové cvičení – a to byl pro děti oříšek! „Kde mám pravou a kde levou ruku?“ Nakonec vše zvládly. Už teď se těšíme na teplé počasí, kdy vyrazíme stříkat vodou ze džberovky a z hydrantu na obci.

      Marie Černohorská