Soutěž o nejlépe uklizenou třídu

Žárovička si pro nižší stupeň vymyslela celoroční soutěž o nejlépe uklizenou třídu. Společně jsme stanovili kritéria hodnocení. Hodnotící komando chodí každý týden kontolovat třídy a udělují smajlíky – usměvavé, neutrální a zamračené. Jsme velmi potěšeni, že žáci se do této soutěže aktivně zapojili, o čemž svědčí i to, že jsme za celou dobu neudělili zamračeného smajlíka. Protože naše soutěž je v polovině, rozhodli jsme se ocenit třídu, která získala nejvíce usměvavých smajlíků. 1. třída a 3. třída získaly shodný počet usměvavých smajlíků, a proto získaly sladkou odměnu.
Soutěž ale dále pokračuje, a protože všechny třídy si bedlivě hlídají pořádek, soutěž je velmi napínavá a na hlavní cenu mohou pomýšlet všechny třídy.

Mgr. Klára Střížová