Svatý Martin ve 3. třídě

Téma svatého Martina jsme si přiblížili s třeťáčky právě v den jeho svátku. Seznámili jsme se s jeho životem a hlavně legendou o tomto světci. Probírali jsme a vysvětlovali si mnoho pranostik spojených s jedenáctým listopadem. Člověk by nevěřil, kolik lidových písní souvisejících s koňmi a husami jsme nalezli a zpívali. Při takovýchto dnech musí zaručeně vzniknout i výtvarná díla. Z fotografií můžete sami ohodnotit naši snahu. Nad husami jsme se slitovali, žádnou si neupekli, ale o svatém Martinovi jsme se dozvěděli skoro vše.

Mgr. Tereza Pethsová