Teoretické hodiny dopravní výchovy

Dne 3. 4. 2014 ve čtvrtek k nám opět přijela usměvavá paní Lenka Gajdošová /BESIP/, aby nám osvětlila další a další témata dopravní výchovy. Celé dopoledne se postupně věnovala dětem 1. – 4. třídy. Jak komentovali žáci návštěvu a co se dozvěděli?
„Opakovali jsme si, kdo je chodec, pravidla chování na chodníku, pak jsme také kreslili dopravní značky a vyplňovali test. Paní Gajdošová nám vyprávěla také o pravidlech chování na stezkách a dopravním označení,“ shrnuli žáci jedním dechem.

2

Děti pracovaly s obrázky a se spoustou učebního materiálu, který se týkal témat o cyklistovi. Žáci se dozvěděli, jak se bezpečně pohybovat ve svém volném čase na kolečkových bruslích, koloběžce i na kole. Mezi důležité body patřila také výbava chodce, cyklisty a prvky bezpečnosti. Velmi poučné bylo povídání o tom, jaké nebezpečí „číhá“ v silničním provozu, povídání o dopravních nehodách a o přivolání pomoci. Čtvrťáci zmíněná témata probírají podrobně také v kurzu dopravní výchovy, který je vyučován každou středu odpoledne.
Děkujeme paní Gajdošové za objasnění témat dopravní výchovy, za skvělou prezentaci pravidel silničního provozu i za metodický materiál, díky kterému děti lépe chápou témata dopravní problematiky.

Mgr. Martina Mrkvanová