The history of Halloween…

More than thousand years ago the Celts who lived in Ireland celebrated a special festival called Samhain on the 1st of November. It was their New Year celebration. Later 1st of November became known as All Saints Day or All Hallows. The evening  before All Hallows became known as Hallows Eve and later Halloween.
The Celts belived that evil spirits would come out to harm them on Hallows Eve so they used to dress up in costumes to look like ghosts so that the evil spirits would think they were like them and not hurt them.
People used to make lanterns by carving turnips and putting candles  inside them. When many Irish people emigrated to America to escape the potato famine of 1846, they  took the tradition of Halloween with them, except that  it was easier to find pumpkins rather than turnips and this is what Americans used to make their jack  o´lanters.
Halloween is not a public holiday. It´s just a day when people have lot of fun.

I my jsme si při Projektovém dnu užili spoustu zábavy!!! V jazykové škole nás čekal Eddie (náš školní – rodilý mluvčí). Šesťáci si zopakovali Halloweenskou slovní zásobu, jak se slaví tento den (i jiné svátky) v zahraničí a u nás. Potom už byli žáci rozděleni do skupin. Vyráběly se zápichy – bat or pumpkin, zdobily se tangarine pumpkin, nechyběly společné hry – paper mummy, pumpkin a ten správný halloweenský make –up. Šestáci se opravdu snažili a po celý Halloween speakovali anglicky.

                                                                                                                                                      Mgr. Hana Grigorová