Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Time for English

Pěkné počasí nás s angličtinou vylákalo ze školních lavic ven – do parku.  Je velká výhoda, že ho tady máme. A co že jsme to vůbec venku dělali? Učili jsme se! Ale trošku jinak… hrou. Rozpočítali jsme se celkem do čtyř družstev. Každé družstvo obdrželo kartu se slovní zásobou týkající se jídla. Úkolem soutěžících bylo, co nejrychleji vysbírat kartičky s obrázkem jídla a přinést je ve správném pořadí do svého družstva. Pozor! Každý z hráčů však mohl otočit vždy jenom jednu kartu. Atmosféra byla velmi napjatá. Děti soutěžily, navzájem se povzbuzovaly a nakonec přece jen všechna družstva splnila úkol na výbornou! Druháci si zapamatovali spoustu nových slovíček a obohatili si tak novou slovní zásobu. A co víc si přát… když děti učení baví.

                                                                                                                    Mgr. Hana Grigorová