Tradiční Den off-line

Je všeobecně známo, že tradice by se měly dodržovat. O Dni off-line můžeme s klidným svědomím prohlásit, že se již dobrou tradicí stal. Letos se sice vyznačoval skromnějším programem, nicméně vše se odvíjelo od vlastní odpovědnosti zúčastněných. Přihlášení bylo dobrovolné a každý účastník na konci přiznal sám sobě, zdali obstál či nikoliv. Členové žákovské rady si hned ráno 10. února připravili na zdech chodeb speciální sociální sítě, kde si mohli během přestávek všichni sdělovat své postřehy, nápady a komentáře formou vzkazů na barevných papírcích. Ty, kteří se do projektu zapojili, jste bezpečně poznali podle barevných nálepek, které byly umístěny na viditelném místě na oblečení. Počty přihlášených se ráno pečlivě zaevidovaly, stejně jako počty „přeživších“ po skončení vyučování, kdy se nálepky opět přepočítávaly. Takže trochu statistiky. Školu navštěvuje 262 žáků. Výzvu off-line ráno přijalo 166 z nich a 148 vydrželo do konce vyučování. Režimu off-line byla přizpůsobena i výuka, velmi originálně pojatá například ve 4. třídě. Po celou dobu vyučování se děti zabývaly grafy, diagramy, veličinami, hodnotami, které zjišťovaly a zaznamenávaly bez použití moderních technologií. Takže se používaly papírové hodiny, váhy kuchyňské i osobní, různá měřidla, stopky apod. Vážily se školní pomůcky, aktovky, měřily se vlasy, stopovala se výdrž ve sprintu, poznávalo se na papírových hodinách… Myslím si, že celý projekt vystihují tato slova jednoho pana učitele:

„Přišel jsem do třídy, zapnul počítač a oni mi řekli, že je Den off-line. Tak jsem ho zase vypnul.“

                                                                                                         Mgr. Ivana Vaňková