Třetí setkání předškoláčků

Pohádkou o štěňátku začalo poslední setkání předškoláčků v úterý 30. dubna. Příběh děti převyprávěly bez sebemenšího zaváhání. Následoval pracovní list, při jehož plnění jsme si zopakovali, jaké dobrůtky mají pejsci rádi a co jim naopak může ublížit. Práci v lavicích vystřídalo proběhnutí v tělocvičně. Po návratu do třídy si pak malí školáčci procvičili svůj postřeh při vyhledávání rozdílů mezi dvěma obrázky. Školičky ukončily básničky a písničky, které se budoucí prvňáčci naučili doma, nebo ve své mateřské školce.

 

Informativní schůzka pro rodiče

Na školičky navázalo setkání zákonných zástupců předškoláků konané v úterý 7. května. Tatínkové a maminky se seznámili s paní vychovatelkou a s třídní učitelkou budoucí první třídy. Získali potřebné informace o školní družině, o pomůckách pro 1. třídu, o průběhu prvního školního dne a úvodního týdne v měsíci září. Zájemci pak měli možnost prohlédnout si školu – třídy, speciální učebny, jídelnu i tělocvičnu s nově rekonstruovanými šatnami.

Mgr. Ivana Kořistková