Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Tvoření v ranní školní družině

Po delší odmlce se opět můžeme setkávat ve školní družině. Radost nám dělá nejen to, že si spolu můžeme povídat a hrát si, ale také tvořit. Činnost v ranní družině jsme si zpestřili hrou Na malíře. Obraz „U moře“ namalovali Jakub Vašica, Karolína Lutzká a Eliška Hrušková ze 4. třídy. „Makové pole“ a „Cyklostezku do Neplachovic“ společně namalovali žáci 1. a 5. třídy, další práce namalovali a nakreslili žáci napříč odděleními. Práce zdobí vestibul, chodbu a herny školní družiny.

                                                                                   Drahoslava Hobžová