Tvůrčí dílna

Listopadová tvůrčí dílna se nesla tematicky již v duchu Vánoc. Nejprve zavládla velká radost při pohledu na vypálené výrobky z minulé dílny. Ani jedna „vítací“ tabulka se nerozbila. Rozmíchali jsme glazury a děti zdobily své tabulky barvou. Poté jsme přikročili k výrobě vánočních předmětů – zvonečku a andělíčka. Oba výrobky se tvoří podobným způsobem, základem je stočení plátu hlíny do kornoutu. Po zvládnutí této záludnosti popustily děti uzdu své fantazie a vyzdobily svá díla po svém. A tak doufejme, že po vypálení a dokončení výrobků budou zvonečky zvonit a andělíčci svítit a umocní sváteční atmosféru v rodinách dětí.

                                                                                                                                             Mgr. Blažena Wertichová