Učitelé se budou vzdělávat i o prázdninách – Erasmus+

V rámci projektu Cizí jazyky pro všechny hrazeného z grantu Erasmus+, který je spolufinancován Evropskou unií, vycestují dvě paní učitelky během hlavních prázdnin ze Základní školy a Mateřské školy Neplachovice na zahraniční mobilitu. Dva týdny se budou jazykově vzdělávat na Maltě. Zdokonalí se v anglickém jazyce a načerpají informace o nových metodách práce pro výuku anglického jazyka na prvním stupni ZŠ. Své získané poznatky upotřebí v následujícím školním roce. Jejich žáci se mohou těšit na nové formy práce nejen přímo ve vyučování, ale také v zájmových útvarech, které jsou zaměřeny na rozvoj jazykových kompetencí.

PaedDr. Ivana Pavlíková

Cizí jazyky pro všechny

Projekt Erasmus + podporující mobilitu pracovníků škol vnímáme jako jedinečnou příležitost zdokonalit jazykové kompetence našich pedagogických pracovníků, kteří zároveň načerpají nové metody a poznatky, které po absolvování budou moci využít ke zkvalitnění procesu výuky. Naší snahou je pedagogy vzdělávat na mezinárodní úrovni a vnášet inovaci do standardních školních procesů.

Znalost cizích jazyků je důležitou součástí mnoha kompetencí, které by měli pedagogové a žáci naší školy ovládat. Komunikovat v cizím jazyce umožňuje nejen mladým lidem orientovat se v současné době na mezinárodním trhu práce.

V rámci projektu „Cizí jazyky pro všechny“ vycestují dva pedagogové naší školy na zahraniční mobilitu, kde se budou vzdělávat v anglickém jazyce.

Cíle:

Pedagogové načerpají zkušenosti v zahraničí, budou moci komunikovat s rodilými mluvčími, lektory ale i s dalšími účastníky kurzů v anglickém jazyce. Získané zkušenosti z absolvovaného kurzu v jiné zemi Evropské unie jim umožní přenos mezinárodních zkušeností za účelem zkvalitnění procesu výuky a rozvoj metod ve výuce cizích jazyků na 1. stupni ZŠ.
Uskutečněním mobilit posílíme kapacity pro spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi z jiných členských zemí Evropské unie. Využijeme anglický jazyk v reálných situacích prostřednictvím online portálu www. eTwinning.net, čímž dojde k posílení mezinárodního rozměru činnosti naší školy.

Mgr. Klára Střížová

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS