Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Uhlířský vrch a zámek Bruntál

Den boje za svobodu a demokracii letos připadl na středu a rozpůlil tak školní týden. Volného dne využil turistický kroužek a podnikl výlet po okolí Bruntálu, který byl zakončen návštěvou zámku Bruntál. Ve velmi chladném ránu se nás, na vlakovém nádraží v Bruntále, sešlo 25. Turisty z řad žáků doplnili rodiče a někteří kolegové, kterým bych chtěl hned v úvodu poděkovat za pomoc při organizaci výletu. Po přivítání a krátkém úvodu jsme vyrazili na 10 kilometrovou túru, která nás provedla po zelené turistické trase přes bruntálské náměstí, kolem Kobylího rybníka, lipovou alejí a křížovou cestou až na Uhlířský vrch. I přes silný vítr a velkou zimu jsme udělali u kostela Panny Marie Pomocné krátkou přestávku na svačinku. Cestou zpátky jsme se napojili na žlutě značenou Vodárenskou stezku, která nás zavedla zpátky do Bruntálu. Túra byla zakončena na zámku Bruntál, který k překvapení všech prošel velmi zdařilou rekonstrukcí a exteriéry i interiéry zámku určitě stály za návštěvu. Během 60 minutové prohlídky jsme prošli bytové prostory Řádu Německých rytířů a krásně vybavené reprezentační salonky a sály. Po prohlídce a občerstvení na bruntálském náměstí jsme s vděčností usedli do vyhřátého vlaku a příjemně unavení se vydali na zpáteční cestu.

Mgr. Jakub Machel