Úspěch kroužku Rytmika

V tomto školním roce už vystupovala děvčata z kroužku Rytmika na mnoha vystoupeních. Bylo to např. na školním plese, na školní oslavě ke Dni učitelů, předvedla svůj tanec seniorům v Holasovicích i v Neplachovicích a několik vystoupení je ještě čeká. V úterý 17. 4. se děvčata zúčastnila Přehlídky pohybových skladeb školních družin okresu Opava, která tentokrát proběhla v Komárově. Ze 16 předvedených skladeb se děvčata umístila na krásném 2. místě. A to jsou děvčata z 1., 2. a 3. třídy!!! Za tak vzornou reprezentaci školy si určitě zaslouží velikánskou pochvalu.

Jana Pietroňová, Jitka Schoppiková, Marie Černohorská