Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Vážení rodiče,

ozývám se s určitým časovým odstupem, jelikož jsem si vědoma toho, že v současné nelehké situaci se na nás všechny doslova valí spousta informací. Chtěla bych vás uklidnit v souvislosti s domácí výukou. Prostřednictvím Googlu nebo Školy OnLine vám zasíláme domácí úkoly k vypracování. Jsme si vědomi toho, že ne všechny děti se k těmto materiálům z různých důvodů dostanou. Mnozí řešíte, kam děti dát a jste rádi, že je prarodiče pohlídají a prostor na online výuku opravdu nezbývá. Jiní nemáte dostatečné internetové či počítačové vybavení, popř. si s některými postupy v online světě nevíte rady. Až se do školy vrátíme, začneme tam, kde jsme skončili a operativně budeme přizpůsobovat výuku. Nebudeme děti hned zkoušet a ani nebudeme počítat známky či počet odevzdaných úkolů z tzv. domácí výuky. V tuto chvíli je podstatné, ať náročné období zvládneme a ať se všichni ve zdraví vrátíme do škol a do svých zaměstnání. Nemáte-li přístup k domácí výuce prostřednictvím internetu nebo nemáte dostatečné vybavení pro tisk či skenování, zvolte si svůj systém, jak s úkoly pracovat (možno opsat, psát jen výsledky, papír ofotit, nebo vypracovat jen elektronicky,…). S dětmi čtěte, počítejte obyčejné „kupecké počty“ (sčítání, odčítání, násobení a dělení adekvátní věku dítěte), opakujte slovíčka anglického, německého či ruského jazyka z minulých lekcí, prostě opakujte cokoli z již probraného učiva. Pokud vaše děti nemají v pořádku školní sešity, je příležitost to napravit (sociální sítě fungují – kamarád vyfotí, přepošle).  Dle možností můžete využívat nabídku České televize. Vysílání UčíTelka je cíleno na žáky 1. stupně, ale pro opakování mohou využít i žáci 2. stupně.

Výjimečná situace, ve které se nacházíme, logicky vyvolává strach z onemocnění a jeho následků, strach o své blízké, ale také strach z neznáma a nejistoty. Proto vám nechceme přidávat další obavy a strach z toho, že vaše dítě nemá vše splněno z domácí výuky. Po návratu do školy učivo určitě zvládneme. Pokud prvňáčci nebudou umět všechna písmenka, nevadí, v září to doženeme… Paní vychovatelky se nabídly, že budou ve škole i dopoledne. V dané třídě budou s polovinou třídy malovat, kreslit, zpívat a s druhou polovinou může paní učitelka „dohánět“ učivo (menší počet dětí zintenzívní výuku) a poté se děti samozřejmě vystřídají.

Níže jsou uvedeny dokumenty, které vypracovala pro rodiče žáků školní psycholožka ZŠ a MŠ Ostrava a laskavě je poskytla Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje k případnému využití i pro rodiče ostatních základních škol v kraji. Chci jen podotknout, že obsahem prvního dokumentu,  není pouhý výčet aplikací a nástrojů pro vzdálenou výuku, kterými jste v současné době jistě zavaleni, meritem jsou spíše psychologická doporučení jak tuto neznámou situaci co nejlépe zvládnout.

Technické informace k domácí výuce na naší škole:

Odkaz na domácí výuku:

https://drive.google.com/drive/folders/1XuIElVcs-NR-nSzAW4aU1coyogW4msTN?usp=sharing

Z prostředí Školy OnLine musíte tento odkaz zkopírovat a vložit do adresního řádku vašeho prohlížeče,  z webových stránek vás odkáže přímo na domácí výuku. Pokud budete mít jakékoli potíže, kontaktujte mne na tel. čísle: 737 204 182.

Přeji vám mnoho sil a hlavně pevné zdraví při zvládání této náročné situace.

PaedDr. Ivana Pavlíková

Koronavirus aneb psychická hygiena a tipy na domácí vzdělávání

Koronavirus – otázky a odpovědi pro malé školáky