Velikonoční výlet školní družiny

Jak se už stalo tradicí v naší školní družině, i letos jsem pro děti uspořádala o velikonočním volnu výlet. Tentokrát jsme vyrazili autobusem do Fun Parku Žirafa v Ostravě. Přidaly se k nám i děti MŠ v Neplachovicích. Celkem jelo 43 dětí, z toho ze školní družiny 25 prvňáčků a druháků. V „Žirafě“ jsme měli připravený uzavřený prostor, kde jsme si odložili věci. Po nezbytném poučení se děti mohly vyřádit na nafukovacích skluzavkách, na trampolínách, ve skákacím hradě, byly tam bazénky plné míčků, malé kolotoče na vlastní pohon a plno dalších atrakcí. Některé děti zaujalo 9D kino, kde zhlédly 3 krátké filmy. Na děti tam sněžilo, pršelo, dokonce filmy provázely vůně a pachy. Sedačky se s nimi nakláněly na všechny strany – ještě že byly připoutány pásy! A protože toho pohybu bylo opravdu hodně a vlastní pití docházelo, každé dítě dostalo jedno pití ze ŠD. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Opavě v cukrárně, kde děti utratily za dobrotky všechno, co jim doma na útratu dali! Výlet se dětem líbil, domů odcházely plné zážitků. Ještě chci poděkovat paní Janě Moslerové a paní Janě Čechové za pomoc během celého výletu.

Marie Černohorská