Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Vesmírné dopoledne

Jedno mrazivé únorové dopoledne jsme se s dětmi třetí třídy ponořili do hlubin tajemného vesmíru. Tentokrát to překvapení nebylo, proto si žáci donesli spoustu zajímavého materiálu k námětu a hlavně plnou hlavu otázek. Téma kosmu je tak rozsáhlé a děti tak zvídavé, že kdyby se neblížil čas obědu, povídali bychom si a tvořili nejméně do večera. Účelem projektu bylo mimo jiné objasnit žákům postavení  Země ve vesmíru,  pochopit, jak je naše planeta vzácná a jak se pohybuje. Teoreticky i prakticky jsme se věnovali hvězdám a souhvězdím, dále přirozeným a umělým družicím planety Země. Nezapomněli jsme ani na krtečka, kterého mají rády všechny děti, jakožto maskota putujícího do vesmíru v jednom raketoplánu letícího do vesmíru. Pro lepší objasnění a porozumění vztahů jednotlivých vesmírných těles jsme zhlédli i krátká videa s maskotem Evropské kosmické agentury – Paxim, který nám hravou formou a hlavně názorně zprostředkoval vesmírná fakta. Poslední část dne tvořila první výprava americké posádky na povrch Měsíce. Reálný start, putování vesmírem, přistání na Měsíci a následný cíl v Tichém oceánu Saturnu V děti zaujal snad nejvíce. Důkazem spokojenosti může být vyřčená věta žákyně po několika dnech: ,,Mám plnou hlavu vesmíru“!

Mgr.  Tereza Pethsová