Výlet na Macochu

Letošní rok pomalu končí a přiblížil se čas výletů. Druháčci společně s páťáky vyrazili ve čtvrtek 25. 6. autobusem na výlet do Punkevních jeskyní. Cesta byla sice dlouhá, ale ubíhala rychle. Zazpívali jsme si písničky z pohádky Tři bratři. Dorazili jsme na místo, vzali jsme si batůžky a vyrazili jsme za poznáním. Z parkoviště jsme šlapali lesem 2km k jeskyni. V jeskyni bylo hezky, nedočkavě jsme vyhlíželi chodbu, kterou se dostaneme k lodičkám. Došli jsme na dno propasti Macocha, krásně se tam rozléhala hudba, sluneční paprsky prosvětlily celý prostor, pokračovali jsme dál k lodičkám, nastoupili jsme a vypluli. Chodby byly úzké, říčka Punkva byla čistá, dokonce v ní plavali pstruzi. Děti měly oči „na vrch hlavy“, někteří byli v jeskyni poprvé a což taková jeskynní cesta na řece! Ozývalo se nadšení. Když jsme vypluli z jeskyně, pokračovali jsme znovu 2km zpátky nahoru na Macochu. Bylo krásně, les voněl, šlo se nám dobře. Podívali jsme se do propasti, vyslechli si pověst o ní, a pak jsme se „vrhli“ na suvenýry a útratu peněz. Po chvilce odpočinku jsme nastoupili zpátky do autobusu a vyjeli jsme do Vyškova do Leteckého vojenského muzea. Byly zde vystaveny exponáty letadel, stíhaček, vrtulníků i tanků. Viděli jsme motory do stíhaček, které byly nalezeny v zemi, padáky a podobné věci. Dozvěděli jsme se, že tato oblast je také chráněnou rezervací pro sysly. Udělali jsme poslední fotky a vydali jsme se na zpáteční cestu, která opět ubíhala docela rychle. Děti byly unavené, ale výlet se jim líbil a počasí nám přálo. Takže uvidíme, kam vyrazíme za poznáním příští rok.

Mgr. Dagmar Bumbálková