Výsledky voleb do školské rady

Na základě výsledků voleb se členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků pro následující tříleté období stávají paní Lucie Agelová a pan Roman Antala. Za pedagogické pracovníky školy byli zvoleni paní učitelka Ivana Kořistková a pan učitel Jakub Machel. Za zřizovatele byli jmenováni paní Sandra Čecháková a pan Marek Stavař.

Složení školské rady pro období 2024 – 2027

1. Zákonní zástupci nezletilých žáků

Lucie Agelová
Bc. Roman Antala

2. Zástupci pedagogických pracovníků

Mgr. Ivana Kořistková
Mgr. Jakub Machel

3. Zástupci jmenováni zřizovatelem

Mgr. Sandra Čecháková
Marek Stavař