Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Výtvarná soutěž ŠD

Vanesa Dušková z I. oddělení školní družiny se zapojila do výtvarné soutěže školních družin okresu Opava. Téma soutěže bylo úžasné – pohádkový svět. Hned jsme věděli, do čeho se pustíme. Vybrala si pohádku Barbie a dvanáct tančících princezen. Vznikla nádherná koláž, která Vanesce přinesla 2. místo. Vanesce za celou školní družinu gratulujeme.

                                                                                                          Miluše Košinarová, vedoucí vychovatelka ŠD