Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Výuka od 12. října 2020

Vážení rodiče, od pondělí 12. 10. bude výuka na 2. stupni probíhat následovně:

Týden od 12. – 16. 10. 2020:

  • žáci 6. A, 7. A, 8. A, 9. A budou chodit do školy,
  • žáci 6. B, 7. B, 8. B, 9. B se budou vzdělávat distančně (budou doma).

Týden od 19. – 23. 10. 2020:

  • žáci 6. A, 7. A, 8. A, 9. A se budou vzdělávat distančně (budou doma),
  • žáci 6. B, 7. B, 8. B, 9. B budou chodit do školy.

Rozvrhy hodin pro prezenční i distanční výuku na 12. a 13. října budou rozeslány prostřednictvím Školy OnLine pro každou třídu zvlášť. Rovněž budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Časy pro distanční výuku jsou stejné jako pro běžnou výuku.

  1. hodina – 08.00 – 08.45 hodin
  2. hodina – 08.55 – 09.40 hodin
  3. hodina – 10.00 – 10.45 hodin
  4. hodina – 10.55 – 11.40 hodin
  5. hodina – 11.50 – 12.35 hodin

Výuka na 1. stupni včetně provozu školní družiny bude probíhat bez omezení.

Na 26. a 27. 10. 2020 vyhlásil ministr školství tzv. covidové prázdniny, 28. října je státní svátek, 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

PaedDr. Ivana Pavlíková