Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Vzpomínka na společné chvíle

Během letošního teplého září jsme uskutečnili hodinu výtvarné výchovy v „plenéru“ – v zámeckém parku. Deváťáci si naskicovali budovu zámku a poté ve škole udělali ze skici opravdový obraz. Pracovali technikou akvarelu s rozmývanou fixou. Podobně pracovali žáci druhé devítky na obrazech zajímavých památek z naší země. Posuďte, jak se jim to povedlo.

                                                                                                                                        Mgr. Blažena Wertichová