Žáci 9. třídy navštívili Středisko pro volbu povolání

Dne 27. 11. navštívili žáci deváté třídy Úřad práce v Opavě, konkrétně Středisko pro volbu a změnu povolání. Seznámili se s aktuálním stavem na trhu práce v celé České republice i okrese Opava. Při práci s profesiogramem měli možnost zjistit, jaké klady, zápory i nároky sebou přinášejí jednotlivá povolání. Akce byla pro žáky jistě přínosem.

                                                                                       Mgr. Kateřina Baronová, výchovná poradkyně