Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Žáci se zúčastnili pěvecké soutěže

Žáci naší školy předvedli své pěvecké umění na Pěvecké a výtvarné soutěži, kterou pořádala nezisková organizace Eurotopia. Soutěž se konala dne 16. října 2018 v nádherném prostředí kostela sv. Václava v Opavě a jejím cílem bylo rozvíjet talent a sebevědomí dětí. Celkem 9 žáků z 6., 7. a 9. třídy se usilovně a s nadšením připravovalo na své pěvecké vystoupení a pro mnohé z nich se jednalo o životní premiéru na soutěži tohoto zaměření. Zkusili si, jaké je to stanout na pódiu před odbornou porotou a obecenstvem, poznali nové kamarády, a přestože se někteří potýkali s nervozitou, podali skvělé výkony. Vybojovali si hned dvě ocenění. Nela Hřivnáčová a Nela Dehnerová z 9.třídy zazpívaly píseň „Human“ od zpěvačky Christiny Perri a získaly 3. místo v kategorii „Duet“.
V kategorii „Malá pěvecká skupina do 8 členů“ soutěžili Markéta Ambrůzová, Vendula Bokischová, Nela Dehnerová, Nela Hřivnáčová, Eliška Matoušková, Monika Matoušková, Pavlína Podlovská a Tomáš Schreier. Připravili si píseň „Toulavá“ od zpěváka Sebastiana s vlastním kytarovým doprovodem. V této kategorii se rovněž umístili na 3. místě.
Všem našim zpěváčkům patří velké poděkování za vynaložené úsilí a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším hudebním rozvoji.

Mgr. Vladimíra Vašinková