Zahájení nového školního roku 2020/2021

Nový školní rok již klepe na dveře a spolu s ním mnoho otázek, možná i obavy a nejistota. I v novém školním roce se budeme muset vypořádat s probíhající koronavirovou epidemií včetně dopadu zcela jiného způsobu výuky ve 2. pololetí minulého školního roku. Uvědomujeme si, že na žáky působí nové stresující okolnosti:

 • dlouhodobá izolace
 • změny v kamarádských vztazích
 • utlumení zájmových aktivit
 • ztráta pravidelného rytmu, odvyknutí si povinnostem
 • každodenní informace v médiích o šíření nákazy.

Kromě těchto okolností mohou děti vnitřně prožívat obavy ze selhání po návratu do školy – obavy z nepřijetí do kolektivu po dlouhodobém přerušení přímých sociálních kontaktů se spolužáky, obavy, zda doženu zameškanou látku, obavy z písemek apod. Mohou se obávat možných změn v režimu školy, mohou prožívat úzkost a obavu z nemoci. Proto se budeme snažit vytvořit žákům bezpečné prostředí, hovořit s nimi o nastalé situaci s důrazem na jejich psychohygienu.

Vážení rodiče, komunikujte se svými dětmi o jejich vzdělávacích potřebách a podporujte je společně s námi. Bez vaší pomoci se neobejdeme, jen společným úsilím bude návrat žáků do školy co nejpřirozenější.

Hygienická opatření ve škole:

 • stojany s dezinfekcí při vstupu do školy
 • dezinfekční mýdla a dezinfekce ve třídách
 • časté větrání
 • každodenní dezinfekce podlah a povrchů (lavice, kliky, madla, opěrky židlí apod.)
 • ve ŠJ si žáci nebudou sami brát příbory, příbory budou žákům dávat paní kuchařky
 • do odvolání se nebude ve ŠJ používat zeleninový a ovocný bar
 • na mimoškolní akce se budou žáci přepravovat objednaným autobusem (ne hromadnou dopravou), na daném místě nebudou v kontaktu s žáky jiných škol, ostatní akce budou výrazně redukovány
 • bude omezen vstup dospělých osob do školy před a po vyučování (prostor šaten).

Přestože plošné nošení roušek ve škole zatím nařízeno není, budeme respektovat a podporovat, když vaše dítě bude ve společných prostorách školy roušku nosit.

O aktuálních změnách v provozu školy a hygienických opatřeních vás budeme včas informovat prostřednictvím Školy OnLine.

Vážení rodiče, přeji nám všem pokud možno klidný školní rok 2020/2021.

 

PaedDr. Ivana Pavlíková